Translate

sobota 6. augusta 2016

Je to každodenný boj, ale aj malý krok sa počíta..

Najdôležitejšia pri domácej príprave detí je motivácia.. 
Asi je jedno, či dieťa trpí nejakou poruchou učenia alebo nie... Ale pri deťoch s poruchami učenia a/alebo pozornosti zohráva motivácia tri štvrtiny úlohy... 
Zo začiatku to vyzerá byť pohodička, ale... 
Ako som už písala minule, tie naše deti majú viac rozumu, než predpokladáme a motivácia je čím ďalej zložitejšia... 

Bojujeme s vôľou... 
Bojujeme s trpezlivosťou... 
Bojujeme s pozornosťou... 
Bojujeme s neúspechom... 
Bojujeme s časom.. A tak mi pomaly polička nad pracovným stolom padá na hlavu pod tiažou rôznych učebníc, cvičebníc, časopisov, pracovných listov, vytlačených úloh z internetu... 


Dnes som si pre Mišku vymyslela čítanie s porozumením a tak vrámci motivácie som jej dala na výber z dvoch pracovných zošitov... Teda dostala ešte tretiu možnosť - matematické príklady, ale vedela som, že to odmietne ako prvé... A ona vedela, že sa z toho nevyzuje.. 

Vybrala si Cililing... 


A znova si môžem vydýchnuť, že ostal aj vlk sýty aj ovca celá :)))

Motivácia žiaka s poruchami učenia školským hodnotenímKaždý žiak s poruchami učenia, určitými príznakmi porúch, prípadne niektorými prejavmi správania, si vyžaduje od učiteľa i rodiča cielenú premyslenú starostlivosť, trpezlivosť a pomoc. Je to zväčša beh na dlhšie trate.

U dieťaťa s poruchou učenia ide o porovnanie vlastného výkonu (predtým a teraz), nie o porovnanie s výkonmi ostatných spolužiakov. Žiak s poruchami učenia sa dopracuje k svojim výkonom zväčša ťažšie ako iní spolužiaci. O to citlivejšie vníma hodnotenie svojej práce.
Nezabúdajme, že žiaka s vývinovými poruchami učenia treba v prvom rade iným spôsobom vzdelávať, až potom inak hodnotiť. Pre učiteľa je vhodné mať na pamäti zopár zlatých pravidiel:
  • Dajme žiakovi možnosť zažiť úspech.
  • Oceňujme jeho snahu.
  • Postupujme so žiakom po malých krokoch, aby sme ho mali za čo pochváliť. Je to posilnenie jeho sebavedomia a motivácia k ďalším aktivitám.
  • Malé kroky nám pomôžu včas a presnejšie identifikovať problém.
  • Zo zistených chýb vychádzame pri tvorbe ďalších cvičení, s cieľom trénovať to, v čom žiak zlyháva.
  • Žiak má od začiatku poznať jasné pravidlá, čo v danej úlohe sledujeme, čo v rámci jeho poruchy tolerujeme a čo nie. Je smutné počuť od žiaka, keď sa oháňa „dospeláckou“ (často nepochopenou) vetou: „Ja mám dyslexiu, mne nemôžete dať päťku.“ O to predsa nejde.
  • Jednotlivé chyby a nedostatky v hodnotenej práci si vždy spolu so žiakom vysvetlíme.
  • Známka nie je trest.

Vybrané z publikácie Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti.

#citanie #dyslexia #porozumenie #poruchy_ucenia

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára