Translate

utorok 28. júna 2016

Poruchy učenia - demotivácia vs. motivácia

Dnes mi je tak trochu smutno, ale rozhodla som sa, že toto video si nezaslúži byt ukryté...

Odzrkadľuje súčasný stav integrácie detí s poruchami učenia a/pozornosti v bežnej škole, zúfalstvo rodičov, 

vynervované dieťa po nástupe do školy, hoci v škôlke tomu nič nenasvedčovalo...

A potom príde zmena školy, iný prístup, dieťa zrazu píše, začína čítať, teší sa do školy...

Ale... Je toto riešenie?

Je naozaj nutné dať všetky netabuľkové deti do súkromných škôl???

Efektívna integrácia v základnej škole
Teťana Ustohalová

Zdroj: http://www.mpc-edu.sk/library/files/t._ustohalova_efekt_vna_integr_cia_v_z_.pdf

Tým, že špecifické vývinové poruchy učenia zasahujú do kvality výkonov v procese učenia, odrážajú sa predovšetkým na psychike žiakov, ktorí svoje napätie z neúspechov v škole veľmi často kompenzujú nevhodnými vzorcami správania a prejavujú sa ako žiaci s poruchami správania. Trpia pocitmi úzkosti, uvedomujú si, že ich vynaložené úsilie nevedie k žiadanému výsledku v učení. Sú neustále vystavení riziku kritiky a tým sa zvyšuje aj ich citlivosť na negatívne hodnotenie. Pretrvávajúce problémy oslabujú žiakovu schopnosť zvládať záťažové situácie a znižuje sa aj ich frustračná tolerancia. Dochádza k prehnaným reakciám, hnevu, odmietaniu spolupráce, agresivite, prípadnej rezignácii.

Poruchy učenia ovplyvňujú aj schopnosť organizácie pracovného nasadenia žiaka a následne aj jeho učebné zručnosti – nedokáže si vhodne zorganizovať čas na učenie a na oddych; pravidelný každodenný pracovný režim nedodržuje bez pravidelnej kontroly; pri výklade učiva nie je schopný robiť si poznámky, nezachytí podstatu, nedokáže štruktúrovať informácie; veľmi ľahko sa unaví a jeho koncentrácia na ďalšie úlohy upadá; nedostatky v pozornosti sa odrážajú aj na samostatnej príprave na vyučovanie – vyžaduje pomoc zo strany dospelého, príp. súrodenca, spolužiaka...#poruchy_ucenia #dyslexia #dysgrafia #add #integracia #adhd

Anglická verzia videa: 


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára