Translate

štvrtok 26. mája 2016

Ach, tá pupočná šnúra...

Ešte pomaly ani neodišla, ide len na 2-3 dni, nejde prvýkrát sama a aj tak to prežívam... :)

Budú tam stanovať, spať v spacákoch, k tomu grécke olympijské hry (hod oštepom, hod diskom, 2km maratón, štafeta, ...)... Som zvedavá, ako to Miška zvládne..

Teda, ani sama neviem, čoho sa tak bojím, veď od hladu nezomrie, zima jej nebude, rukami-nohami sa dohovorí... 
Asi najviac sa bojím, že v tom turistickom ruksaku nikdy nenájde potrebné oblečenie, hehe, alebo že tam polovicu vecí stratí..Z odborného textu VÝCHOVA DIEŤAŤA K SAMOSTATNOSTI:

Okrem iných spoločensky potrebných vlastností má správna výchova vypestúvať v dieťati veku primeranú odvahu a schopnosť samostatne rozhodovať tak, ako to vyžadujú záujmy a potreby jeho i ostatných. Pritom treba dbať o to; aby konanie dieťaťa nebolo v rozpore so spoločenskymi požiadavkami ani so spoločenskou morálkou. Tieto kladné vlastnosti môžeme u dieťaťa vypestovať len na základe vzájemnej dôvery medzi ním a rodičmi.

Výchova k samostatnosti je súčasne výchovou k odvahe a smelosti. Odvaha patrí k cenným a užitočným ludským vlastnostlam.

Mnoho chýb vo výchove dieťaťa k samostatnosti narobia rodičia bojazliví, ustráchaní, úzkostliví, lebo namiesto smelého a samostatnéhó dieťaťa vychovávajú dieťa bojazlivé a ustráchané, také, ako sú oni sami.

Spracované podľa knihy © Dr. Ľudovít Repáň  - Psychológ bez čakárne


Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára