Translate

piatok 20. mája 2016

Filiálna terapia / Terapia Hrou (Z netu)

Dnes sa nebudem sťažovať... (Hehe, pekné predsavzatie na ráno, však?)

Našla som znova niečo nové, čo ma zaujalo natoľko, že mi aj ranná káva vychladla :)

Ak niekto máte reálne skúsenosti, rady, tipy, sem s nimi :)


Filiálna terapia / Terapia Hrou

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie, presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie.

V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. 

Deťom sú v terapii hrou poskytnuté špeciálne hračky, ktoré umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami.

Jedná sa o špeciálny druh terapie hrou, kde dospelý – obyčajne rodič – absolvuje hrové stretnutia s vlastným dieťaťom alebo deťmi. Každé dieťa v rodine má hrové stretnutie raz týždenne, pričom špeciálne trávi čas s rodičmi. Musí sa opakovať vždy v rovnakom čase. Terapeut rodiča trénuje pár týždňov, aby nadobudol potrebné zručnosti v terapii hrou. Následne ho podporuje v priebehu celého terapeutického procesu vo forme supervízií. Trénovaní môžu byť obaja rodičia (alebo rodič a partner), pričom ktorýkoľvek z nich môže viesť hrové stretnutia s deťmi. Zvládnutie filiálnej terapie obyčajne trvá 3 mesiace (Landreth, 1991).

A čo je možno najdôležitejšie, dieťaťu je formou filiálnej terapie venovaná sústredená pozornosť od osoby (rodiča), ktorá je pre neho emocionálne významná. To podporuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom a navyše dáva príležitosť k objasneniu vzájomných komunikačných nedorozumení (Guerney, et. al.; Sweeney in Schuman, 2002 ).Hrová a filiálna terapia
Potrebuje ju moje dieťa? V čom nám môže pomôcť?
(Metodický materiál pre rodičov)
Vypracovala: Mgr. Lucia Lenická, psychologička, 
http://www.psychologickecentrum.sk/files/47.pdf

Čo to je?
Možno ste sa už stretli s názvom hrová terapia a rozmýšľate, ako môže dieťaťu pomôcť to, že sa s nim niekto hrá. 
Deti do 11 rokov sa vyjadrujú pomocou hry a namiesto slov používajú hračky. Hrová terapia zameraná na dieťa je odborný názov pre jeden zo spôsobov psychoterapie. Psychoterapia je liečba rôznych psychických aj somatických problémov. Môže sa využívať aj na posilnenie a rozvoj človeka, ktorý problémy nemá. 
Hrová terapia zameraná na dieťa (ďalej iba hrová terapia), na ktorú sa naše centrum špecializuje, vychádza z presvedčenia, že každý človek má v sebe liečebný potenciál, ktorý sa pri špeciálnych podmienkach prebúdza.
Filiálna terapia je spôsob hrovej terapie, pri ktorej je terapeutom rodič. Ponúkame ju všetkým rodičom, ktorý majú čas a chuť sami sa zdokonaliť v reagovaní na svoje dieťa a podporiť vzájomný 
vzťah.

V čom môže pomôcť?
Výskumne boli dokázané zlepšenia napríklad v nasledujúcich oblastiach (G. Landreth, 1991): 
 • zmiernenie agresívneho správania, 
 • pokroky v emocionálnej regulácii detí z rozvedenej rodiny, 
 • zneužívaných a zanedbávaných detí, korekcia rečových ťažkostí, 
 • zlepšenie školských výkonov detí s poruchami učenia, 
 • zmiernenie emocionálnych a intelektuálnych problémov mentálne postihnutých detí, 
 • zmiernenie psychosomatických problémov. 
Okrem riešenia problémov pomáha sa deťom osobnostne a emocionálne rozvíjať. Môže byť nápomocná v nasledujúcich oblastiach:
 • zvyšuje sebavedomie a sebahodnotenie detí 
 • pomáha deťom nájsť efektívne spôsoby riešenia problémov a zlepšiť zručnosti dôležité pre ich riešenie 
 • pomáha deťom vyvinúť aktívnejšie a samostatnejšie správanie 

Filiálna terapia, pri ktorej je terapeutom rodič, je obohatená o podporovanie vzťahu medzi dieťaťom a rodičom. Rodič sa pre dieťa stáva niekým, kto mu rozumie a stojí pri ňom. Okrem prínosov hrovej terapie má pre dieťa a rodiča tieto benefity: 
 • zvyšuje dôveru detí voči ich rodičom 
 • podporuje otvorenú a súdržnú atmosféru v rodine 
 • pomáha rodičom pochopiť dôležitosť hry a emócií v živote ich dieťaťa, ako aj v ich vlastnom 
 • znižuje u rodičov pocity frustrácie týkajúce sa ich dieťaťa 
 • pomáha rodičom rozvíjať zručnosti, ktoré pravdepodobne prinesú lepšie výsledky vo výchove ich dieťaťa 
 • pomáha rodičom otvoriť dvere komunikácii so svojim dieťaťom a potom udržiavať tieto dvere otvorené 
Čo to od vás vyžaduje?
Potrebná je istá časová investícia. Ak má byť terapia účinná, je potrebné sa s dieťaťom stretávať každý týždeň aspoň 12krát. Každé 3-4 stretnutia sa zároveň rozprávame s rodičom o pokrokoch a úskaliach priebehu. Ak sa chcete pustiť do filiálnej terapie, časová investícia je spočiatku možno väčšia ale pre vás a vaše dieťa sa vyplatí viac. Základom je 10 týždňové vzdelávanie v skupine rodičov, s ktorou sa stretávate každý týždeň na jeden a pol hodinu. Popri tom raz týždenne robíte so svojim dieťaťom hrovú polhodinku, kde si skúšate, čo ste sa naučili. Na skupinách zároveň hovoríme o tom, ako sa vám darí a trénujeme nové zručnosti.

Ako môžete pomôcť, aby terapia bola úspešná?

 1. Ak sa vaše dieťa zúčastňuje hrovej terapie, nepýtajte sa ho, čo sa na stretnutiach dialo. Dieťa sa môže v herničke viac uvoľniť a „vyhrať“ sa z dôležitých tém ak vie, že nemusí všetko doma hlásiť mame. Aj dieťa má v terapii právo na dôvernosť a nevyzrádzanie tajomstiev. Samozrejme, že keby sa s dieťaťom dialo niečo vážne, alebo čo by ste mali vedieť, terapeutka s vami o tom bude hovoriť na vašom spoločnom stretnutí. V rámci filiálnej terapie naučte toto pravidlo ostatných členov rodiny. 
 2. Buďte pripravení na prechodné zhoršenie. Počas hrovej alebo filiálnej terapie sa stáva, že problémy dieťaťa sa zvýraznia. Je to preto, že jeho emócie dostali voľný priechod a dieťa ešte nenadobudlo spôsoby, ako ich regulovať. Po čase sa situácia zase upokojí. 
 3. Ak sa obávate čohokoľvek, čo sa s vašim dieťaťom deje, ako sa mení, alebo čo o terapii hovorí, prerokujte to s jeho terapeutkou alebo lektorkou rodičovskej skupiny. Vypýtajte si stretnutie aj mimo plánu. Bez rozhovoru nerobte radikálne riešenia napr. o ukončovaní terapie. Môže to dieťaťu ublížiť. 
A čo je najlepšie? Aha, nie je to IBA pre deti do 11 rokov!!
Filiálna terapia pre rodičov teenagerov

Dospievanie je náročná úloha pre každého človeka. Už nie je dieťaťom ale ani dospelým, nachádza sa niekde na polceste a hľadá sám seba. Dospievanie dieťaťa je náročná úloha aj pre jeho rodinu. Niekedy sa zdá, akoby sa sebe navzájom na tej polceste stratili a nešli spolu. Zdá sa, že rodič chce niečo, kým dieťa chce niečo iné.
Filiálna terapia vám môže pomôcť, ako sa na tejto ceste zase stretnúť. Ako porozumieť vášmu dieťaťu, dať mu toto porozumenie najavo a ako byť spolu ako dvaja ľudia. Pretože vaše dieťa nie je vašim problémom (i keď niekedy to tak môžete pociťovať), ale predovšetkým vašim blízkym človekom


Čo to je?
Filiálna terapia pre teenegarov vychádza z filiálnej terapie mladších detí, kde sa rodičia učia, ako sa s deťmi hrať. Učia sa hre dieťaťa porozumieť, porozumieť tomu, ako sa dieťa cíti, toto porozumenie dať najavo a zároveň zadávať nevyhnutné hranice. Rovnaké princípy uplatňujeme pri filiálnej terapii pre teenagerov, len spoločne strávený čas nie je postavený na hre, ale najmä na rozhovore.

Program filiálnej terapie má dve fázy:

 • Stretnutia skupiny rodičov, kde sa rodičia učia princípy filiálnej terapie a zručnosti na to, aby ich mohli uplatniť (1,5 hodinové stretnutia v týždňových intervaloch po dobu 10 týždňov) 
 • Stretnutia rodiča so svojim dieťaťom, kde rodič tieto princípy a zručnosti využíva a zároveň vytvára spoločný priestor pre rozhovor, ktorý je často ťažké v bežnom chode rodiny nájsť (minimálne 10 stretnutí po 50 minút) 

V čom môže pomôcť?
Výskumne boli dokázané zlepšenia najmä v oblasti komunikácie a kvality vzťahu. Ak sa teda dáte na filiálnu terapiu, môžete očakávať, že budete lepšie rozumieť, čo vám váš teenager hovorí, lepšie budete vedieť vyjadriť svoje porozumenie aj svoje úmysly. Takto môžete predísť mnohým nedorozumeniam a najväčším prínosom bude zlepšenie vášho vzťahu a celkovej atmosféry v rodine.

Čo to od vás vyžaduje?
Ak sa chcete pustiť do filiálnej terapie, časová investícia je väčšia, ako keď len pošlete dieťa k psychológovi. Ale pre vás, vaše dieťa a váš vzťah sa vyplatí viac. Základom je 10 týždňové vzdelávanie v skupine rodičov, s ktorou sa stretávate každý týždeň na jeden a pol hodinu. Popri tom raz týždenne robíte so svojim dieťaťom spoločné stretnutie, kde si skúšate, čo ste sa naučili. Na skupinách zároveň hovoríme o tom, ako sa vám darí a trénujeme nové zručnosti. 


Ako môže rodine pomôcť filiálna terapia? So svojou skúsenosťou s filiálnou terapiou sa s OZ Návrat podelila pani Judita Čechová.Zdroje:
http://www.psychologickecentrum.sk/files/47.pdf
http://terapiahrou.sk/
http://www.i-psychologia.sk/view-373.php

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára