Translate

piatok 18. marca 2016

Problémy s orientáciou? Alebo ľavá-pravá-zrkadlová...

Je bežné, že pred nástupom do školy sa u detí posudzuje školská zrelosť.. Ide o hravé cvičenia a deti väčšinou spolupracujú s odborníkom (u nás boli v škôlke ľudia z Centra pedagogicko-psychologických služieb a prevencie). 


TESTOVANIE ŠKOLSKEJ SPÔSOBILOSTI:
 • je zamerané na postihovanie tvarov – schopnosť rozlišovať,
 • jemnú motoriku – koordináciu ruky,
 • postihovanie vzťahov – veľkosti, množstva a poradia,
 • pozorovaciu schopnosť,
 • schopnosť koncentrácie,
 • schopnosť zapamätávania,
 • chápania názorových predmetov a situácií,
 • chápania reči a obsahu.
 • Pri hodnotení sa berie do úvahy jeho komplexný telesný i psychický vývin na rozumovej, citovo – motivačnej i spoločenskej úrovni. Potrebné je poznať aj anamnézu dieťaťa.
Zdroj: http://www.ppprk.sk/materialy-2/zapisy-prvakov/skolska-zrelost/

Miška zvládla tieto testy bez väčších problémov, ale už vtedy sa objavili prvky zrkadlového vnímania obrázkov... Neprikladali sme však tomu veľký dôraz, keďže ostatné veci boli vpohode... Už vtedy Miška kreslila ľavou rukou a brali sme to ako prirodzenú vec, lebo sme ju nenútili, proste jej to tak bolo najpohodlnejšie... 
Ale...

V marci 2013, čiže v ôsmich rokoch, sme sa dozvedeli vrámci špeciálno-pedagogického vyšetrenia, že Miška je vyhranená PRAVÁČKA... Nie, žiadna obojrukosť, ale proste praváčka... A ona si spokojne tretí rok v škole funguje ako prirodzená ľaváčka... Z toho samozrejme môžu prameniť aj problémy s písaním... Ale... V tom veku sa vraj už neodporúča prerábanie naspäť na praváčku...

V hlave som zrazu mala kopec otázok... Prečo sa na to neprišlo skôr? Kde sa stala chyba? Je to naozaj chyba, keď sme to proste nesilili, nezisťovali a nechali bez povšimnutia v predškolskom veku?A ako súvisí pravo-ľavá orientácia s poruchami učenia?

Wikipédia (okrem iného) vraví:

 • dyslexia - porucha čítania, ktorá vzniká väčšinou na základe poruchy zrakového vnímania. Častá je prítomnosť poruchy pravo-ľavej a priestorovej orientácie. Prejavuje sa problémami pri čítaní, keď je čítanie porušené ako vlastný akt.
 • dysortografia - porucha pravopisu, ktorá vzniká väčšinou na podklade poruchy sluchového vnímania a rozlišovania hovoreného. Často je porušená schopnosť sluchovej analýzy a syntézy, sluchová orientácia a sluchová pamäť. Zúčastňuje sa aj porucha koncentrácie pozornosti. Prejavuje sa najmä pri nutnosti písať diktát.
 • dysgrafia - porucha písania, ktorej podkladom býva najčastejšie porucha motoriky (najmä jemná motorika, ale niekedy v kombinácii s hrubou). Vyskytujú sa poruchy koordinácie pohybu, problémy v senzomotorickej oblasti a v oblasti lateralizácie. Deti majú neuvoľnenú celú ruku, predlaktie, zápästie a prsty ruky. Výsledkom je znížená kvalita písomného prejavu. Porušené je písanie ako vlastný akt.

Prípadne ďalší zdroj, kde píšu, ako na to:
Pravo-ľavá orientácia
Patrí k najťažším oblastiam, má značný vplyv aj pri redukcii dyslexie a dysortografie. Začíname orientáciou na vlastnom tele, kedy dieťa vedieme k uvedomeniu si pravej a ľavej ruky. Neskôr postupujeme k iným párovým orgánom – uši, oči, nohy. Potom prechádzame do priestoru a určujeme predmety, ktoré sú vzhľadom na postavenie dieťaťa vpravo a vľavo. Ku koncu nácviku prichádzame k fáze najzložitejšej, určovanie pravej a ľavej strany na druhej osobe. Tu platí tzv. krížové pravidlo - čo mám ja na ľavej, má ten na pravej a naopak.
Pomoc pre mamičku
Zameranie: Stimulácia pravo-ľavej orientácie
Úlohou dieťaťa je roztriediť potraviny podľa inštrukcie. Do misky vysypeme veľkú sušenú fazuľu, farebné guľôčky a cestovinu. Pravou rukou má dieťa vytriediť fazuľu. Ľavou rukou cestovinu. Pred plnením úlohy nahlas povie, ktorú ruku ide použiť (upevňuje si nácvik hlasom) a nedominantnú ruku si schová za chrbát (upevňuje si nácvik sluchom).
http://predskolskyatlas.sk/stimulacia-zraku-u-deti-predskolskeho-veku-prakticka-icast

1 komentár :

 1. zaujímavý článok vôbec som netúšila že s tým môžu byť také probléémy, no veľa šťastia prajem ! ♥

  TeenMumy

  OdpovedaťOdstrániť