Translate

nedeľa 13. marca 2016

O sebadôvere

Stará múdrosť hovorí: „Pane Bože, daj mi silu, aby som zmenil to, čo sa zmeniť dá. Daj mi trpezlivosť, aby som znášal to, čo sa zmeniť nedá. A daj mi múdrosť, aby som vedel medzi obidvoma rozlíšiť“.

Pre priaznivý intelektuálny vývoj pestujte a rozvíjajte u detí ich schopnosti, ktoré by neznížovali ich sebadôveru:
- Majte primerané nároky, ktoré neprekročia schopnosti dieťaťa,
- Posilňujte u detí kompetencie, zdôrazňujte pozitívne stránky dieťaťa
- Buďte nápomocní každému dieťaťu, radujte sa z jeho úspechov
- Začleňte do skúsenosti dieťaťa rolu úspechu, umožnite po dosiahnutie úspechu a úspech sa dostaví.
- Pomáhajte deťom nachádzať alternatívne riešenia. Pomôže mu rozvíjať jeho návyky, ako zvládať problémy

Pre priaznivý citový vývoj, lásku a ústretovosť:
- Oceňujte jedinečnosť každého dieťaťa, vyhnete sa tak negatívnemu porovnávaniu,
- Pomôžte deťom, aby prijali samých seba tým, že im dáte najavo, že vy ich prijímate. To ako dieťa prijíma samo seba, je ovplyvnené tým, ako vníma vaše nároky na neho kladené.
- Umožnite deťom, aby prejavili svoj vlastný spôsob, ako dať najavo lásku. Dávať lásku je rovnako cenné ako ju prijímať.,
- Pomôžte deťom, aby verili samy sebe. Citová istota pramení zo sebadôvery,
- Berte citlivosť dieťaťa ako dar, oceňte jeho city a schopnosť vcítiť sa do pocitov druhých ľudí,

Pre priaznivý duševný vývoj:
- Umožnite deťom, aby mohli vysloviť svoje vlastné názory, i keď sú v rozpore s tými všeobecne uznávanými. Nech sú deti schopné vyjadriť slovne svoj nesúhlas, bez toho aby sa báli trestu.
- Dbajte na rozvíjanie zmyslu pre zvedavosť, posilňujte v deťoch schopnosť pozorovať okolitý svet,
- Aktivitu dieťaťa, ktorá vychádza z neho, berte ako normálny prejav tvorivého ducha, dokonca i to, keď dieťa zlostí, sa dá chápať ako prejav tvorivej energie,

Pre priaznivý vývoj medziľudských vzťahov a zmyslu pre zodpovednosť:
- Podporujte v deťoch rozvoj pocitu zodpovednosti za sebe samých, práva druhých a právo vlastné my malo byť v rovnováhe.
- Hľadajte príležitosť ako by deti mohli uplatniť svoj talent a schopnosti, napr. pomoc spolužiakov, domáce práce a pod.
- Rozprávajte sa deťmi o vzťahoch vo vašom živote, detí sa učia aj skrz vašu skúsenosť
- Pomáhajte deťom, aby sa naučili myslieť na druhých. Naučte ich“ „Správaj sa k druhým tak, ako chceš, aby sa správali druhí k tebe“. Naučte ich radovať sa z toho, ako je to byť ušľachtilý a jednať podľa zásad altruizmu.
- Cvičte sa v tom, že budete deti chváliť a vysvetlite im prečo, až pokým to nebude pre vás samozrejmosťou. Je to jeden z najlepších a najprirodzenejších spôsobov, ako vypestovať sebadôveru dieťaťa.

Čo sebadôveru posilňuje:
- keď dostanem nejaké zvieratko,
- keď ma učiteľ pochváli
- keď dokážem zaobchádzať s rôznymi predmetmi
- keď mi zavolá môj kamarát alebo kamarátka
- keď ma niekto poverí zodpovednou úlohou
- keď ma niekto požiada, aby som mu postrážil dieťa
- keď mám veľkú zbierku kariet s obrázkami športovcov
- keď niekto stojí o môj názor alebo postoj,
- keď mám dobré známky v škole,
- keď ma vyberú do športového tímu
- nejaká zvláštna odmena
- keď ma niekto požiada o pomoc
- keď sa so mnou počíta a nezostávam stranou ...

Čo sebadôveru oslabuje:
- kritika,
- spory, hádky,
- nadávky, vynadanie
- keď ma ľudia ignorujú
- keď sa cítim hlúpo,
- keď ma niekto udrie,
- keď ma nikto nechce, keď ma ostatní odmietajú,
- keď začnem chodiť do novej školy,
- keď si ostatní zo mňa robia žarty, keď sa posmievajú,
- keď o mne niekto hovorí, akoby som tam nebol
- keď mi niekto pripomína staré chyba,
- keď si na mňa niekto zasadne,
- keď mi niekto hovorí Buď ticho!
- keď som mnou niektoré hovorí ako s malým dieťaťom
- keď ma niekto obviňuje z toho, čo som neurobil,
- keď mi niekto hovorí, že som „zlý chlapec“,
- keď som v rozpakoch alebo sa hanbím,
- keď zostávam „na ocot“
- rodičovské hádky,
- keď na mňa zabudnú alebo ma vynechajú
- keď sa mi ostatní smejú a pritom to nie je nič k smiechu,
- keď mi ostatní nadávajú, napr. do hlupákov,
- keď mám na seba niečo celkom iné, ako nosí ostatní
- keď mi niekto vynadá, zvlášť pred ostatnými,
- keď počujem, ako rodičia hovoria, že som sa nemal narodiť,
- keď mi niekto hovorí „zbabelec“ alebo „padavka“.

Zdroj: http://spojskolaso.edupage.org/files/SP.doc

Žiadne komentáre :

Zverejnenie komentára